ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศรช.โป่งกลางน้ำ,ขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
2018-02-05 17:12:40 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
สถานที่ติดต่อ ม.14 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 0955101323
บริการเสริม ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมรักการอ่าน,จัดแหล่งการเรียนรู้ ณ ศศช.แต่ละแห่ง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์-ศุกร์
ผลงานเด่น กิจกรรม

-การประสานเครือข่าย ช่วยกันผลักดันการรู้หนังสือของชาวไทยภูเขา , ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย