ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านใหม่พัฒนา
2018-02-05 17:06:11 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศุภโชติ ทวีจิระกุล
สถานที่ติดต่อ 117 ม.25 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 0884044966
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศศช.
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันพุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ ณ ศศช.บ้านใหม่พัฒนา
ผลงานเด่น กิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมชาวบ้านให้ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เองในบ้าน, ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินภัณฑ์ และปลูกผักปลอดสารทานกันเองในครัวเรือน