ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยน้ำมา
2018-02-05 16:58:53 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล
สถานที่ติดต่อ 107 ม.15 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 0903244031
บริการเสริม ศาลารักการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี และวันอาทิตย์
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าอาข่าบ้านห้วยน้ำมา

1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อาข่าบ้านห้วยน้ำมา

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3.เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามสู่รุ่นสู่รุ่นหล