ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านลีหวู่
2018-02-05 16:55:29 เข้าชม : 46 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายภูปกรณ์ เวียงคำ
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านลีหวู่ หมู่ 12 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 093-6530799
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย / แนะแนวการเรียนการสอน / ศาลารักการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันจันทร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา วันอังคาร ระดับ ม.ต้น วันพุธ ระดับ ม.ปลาย วันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง