ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านผาแดงลีซอ
2018-02-05 16:50:27 เข้าชม : 169 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายภานุพงษ์ ดวงมะโน
สถานที่ติดต่อ บ้านผาแดงลีซอ หมู่ที่3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 090-9600523
บริการเสริม มุมรักการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร พุธ พบกลุ่ม ประถม และม.ต้น ศศช.บ้านผาแดงลีซอ.วันอาทิตย์ พบกลุ่มระดับประถม และม.ปลายบ้านดอยล้าน
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการการปรับปรุงศูนย์การเรียนให้เหมาะกับการให้บริการชุมชน