ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านศิลาแดง
2018-02-05 16:48:29 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางมนัณญา บัวย้อย
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0810331807
บริการเสริม โครงการเผยแพร่ภาษาไทยบนพื้นที่สูง ส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในชุมชนและเปิดบริการชุมชนที่ ศศ๙. จัดส่งเสริมอาชีพโครงการข้าวดอยสร้างรายได้ โครงการปักผ้าและแปรรูปผ้าปักลายชนเผ่าดั้งเดิม และส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตใน ศศช.
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อจัดการเรียนการสอนสายสามัญ ในคืนวันพุธตังแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. และผู้ไม่รู้หนังสือทุกคืนของวันจันทร์ วันอังคารและวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง เวลา 22.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนฯศศช.บ้านศิลาแดง .เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตของชุมชน  โดย ศศช.มีบริการอินเตอร์เน็ตให้กับคนในชุมชนฟรี  ทำให้มีประชาชนในชุมชนมาใช้บริการของ ศศช.เป็นจำนวนมาก   และยังทำให้ประชาชนในชุมชนเ