ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ปางน้ำฮ้าย
2018-02-05 15:49:11 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวจารุวรรณ เทพโพธา
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 093-0504658
บริการเสริม การส่งเสริมการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร พบกลุ่มบ้านปางหลวง หมู่ที่8 และวันพุธ พบกลุ่มบ้านปางน้ำฮ้าย หมู่ที่8
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการผ้าทอ