ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านป่าเกี๊ยะ
2018-02-05 15:46:30 เข้าชม : 66 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสง่า ปันยวง
สถานที่ติดต่อ หมู่่18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 085-6233844
บริการเสริม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ระดับประถมศึกษา-วันอังคาร,ระดับม.ต้น-วันพุธ,ระดับม.ปลาย-วันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมฝึกสอน ให้ความรู้ "ลานอนุรักษ์มวยไทยต้านยาเสพติด"