ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยไร่
2018-02-05 15:41:54 เข้าชม : 43 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสนั่น ปัญญาวิชา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 11ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0628748177
บริการเสริม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนัสือ วันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 18 - 20 น.ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในวันอังคาร-วันพฤหัสบดีเวลา09-16.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง