ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านสี่หลัง
2018-02-05 14:32:24 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสุทน ไชยชมภู
สถานที่ติดต่อ ม.4 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0810248912
บริการเสริม การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ วันจันทร์ -อังคาร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย วันพุธ-พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม