ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยทราย
2018-02-05 14:30:54 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายจัตราวัฒน์ ลามา
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทรศํพท์ 0930474918
บริการเสริม กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/กิจกรรมนักศึกษาสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญเวลา09.00-16.00น.พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ18.00-21.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน