ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านราษฎรรักษา
2018-02-05 14:15:50 เข้าชม : 31 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวิมล สุทธิจันทร์
สถานที่ติดต่อ หมู่17 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0828944745
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานศึกษาต่อเนื่องและงานขั้นพื้นฐาน