ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านขุนห้วยไคร้
2018-02-05 14:13:37 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายจิรทิปต์ หินใหญ่
สถานที่ติดต่อ 83 หมู่ 14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0857167455
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานขั้นพื้นฐานงานศึกษาต่อเนื่อง