ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเล่าตาขาว
2018-02-05 14:11:27 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางทองศรี กิจตะวงศ์
สถานที่ติดต่อ 22 หมู่21 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0892647838
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานศึกษาต่อเนื่อง