ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านไทยสมัคคี
2018-02-05 14:09:20 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวิชัย ใจหนัก
สถานที่ติดต่อ 53 หมู่ 16 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0801348960
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

การศึกษาขั้นพื้นฐานและงานศึกษาต่อเนื่อง