ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านขุนต้า
2018-02-05 14:07:43 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสรนันท์ แสนยศ
สถานที่ติดต่อ 88ม.11ต.ตับเต่าอ.เทิงจ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0895579927
บริการเสริม -
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

งานพื้นฐานและกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง