ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.พญาพิภักดิ์
2018-02-05 13:30:49 เข้าชม : 50 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายพลากร รู้ทำนอง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 13 บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทรศํพท์ 0640599189
บริการเสริม หนังสือ สื่อ งานภาคีเครือข่าย งานอาคารสถานที่
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

- ประสานเครือข่าย

- กลุ่มเบเกอรี่

- กลุ่มกาแฟพญาพิภักดิ์

- กลุ่มกุหลาบ