ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.ป่าคาหลวง
2018-02-05 12:37:47 เข้าชม : 482 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านป่าคาหลวง หมู่ 17 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 081-9603982
บริการเสริม ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนอาข่า
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ระดับประถม วันพุธ ระดับม.ต้น วันศุกร์ และระดับ ม.ปลาย วันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

1.ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ(การผลิตน้ำส้มควันไม้/สมุนไพรไล่แมลง/หมูหลุม/ผักปลอดสาร/กาแฟอินทรีย์)

2.สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกป่าคาหลวง  1-2 / กุหลาบขาวพันปี

3.การส่งเสริมเรียนรู้ตามอัธยาศัย (สภากาแฟสด/ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอา