ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยนากาด
2018-02-05 12:32:46 เข้าชม : 106 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายชาญณรงค์ บุราสิทธิ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยนากาด หมู่ที่ 12 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 090 - 7536323
บริการเสริม ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ศาลาการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี สอนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00- 15.00น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผักพื้นบ้าน  อาหารปลอดภัย