ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแสนใหม่
2018-02-05 12:04:33 เข้าชม : 99 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายธงชัย เลิศรัตนชัยพงษ์
สถานที่ติดต่อ หมู๋บ้านแสนใหม่ หมู๋ที่19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0819807702
บริการเสริม โครงการอาหารกลางวันเด็ก
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันเด็ก ศศช. วันพุธนักศึกษาสายสามัญ
ผลงานเด่น กิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง ในปี61 โครงการเพาะเห็ดโคนน้อย