ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช. บ้านกิ่วสะไต
2018-02-05 12:02:23 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวสายใจ สมควร
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0965731679
บริการเสริม การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันพฤหัสบดี นักศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอนผู้ไม่รู้หนังสือตอนเย็นทุกวัน
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการปลูกอโวคาโด