ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านสองพี่น้อง ห้วยสา
2018-02-05 11:57:10 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายพิบูลย์ ยองเพชร
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 064-3087760
บริการเสริม งานด้านพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมชุมชน งานเศรษฐกิจพอเพียง งานการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
งานส่งเสริมการรู้หนังสือ วันอังคาร-พุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐานวันพุธ-พฤหัสบดี ระดับประถม/ม.ต้นและม.ปลาย เวลา 09.00 น. - 15.00 น.วันพฤหัสบดีระดับม.ปลายเวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง   การปลูกไผ่หวาน