ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหก
2018-02-05 11:52:39 เข้าชม : 76 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นาวิษณุ ใจอ้าย
สถานที่ติดต่อ หมู่ 10 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0979322313
บริการเสริม ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ พบกลุ่ม นศ.สายสามัญ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00น.- 12.00น./พบกลุ่มสายสามัญ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา09.00-15.30น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ผ้าปักชนเผ่า