ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยกอก
2018-02-05 11:45:57 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวกมลพร จันธิมา
สถานที่ติดต่อ หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 061-2658011
บริการเสริม งานด้านพัฒนาทักษะชีวิต งานด้านพัฒนาชุมชนและสังคม งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
งานส่งเสริมการรู้หนังสือ วันจันทร์-พุธ เวลา 19.00 น. - 21.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพบนพื้นที่สูง "การปลูกไม้ผล"