ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านห้วยตุ๊
2018-02-05 11:33:34 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายกบิล ช่วยไว้
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0648258571
บริการเสริม งานด้านพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมชุมชนงานเศรษฐกิจพอเพียงและงานการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
งานส่งเสริมการรู้หนังสือ วันจันทร์-อังคาร เวลา 19.00 น. - 21.00 น. พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐานวันพุธระดับประถมและม.ต้น เวลา 09.00 น. - 15.00 น.วันพฤหัสบดีระดับม.ปลายเวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง "การปลูกไผ่หวาน"