ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านสันกลาง
2018-02-05 11:18:46 เข้าชม : 43 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายสัญญา ยศหนัก
สถานที่ติดต่อ หมู่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 084-4892324
บริการเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา18.00 - 21.00 น. พบกลุ่ม กศ.ขั้นพื้นฐาน วันอาทิตย์ เวลา 03.00 -16.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

การส่งเสริมการรู้หนังสือ