ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านแม่ต่ำน้อย หมู่ที่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2018-02-05 11:17:57 เข้าชม : 82 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายแสนชัย ก่ำแก้ว
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ต่ำน้อย หมู่ที่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 084-7404756
บริการเสริม ส่งเสริมรักการอ่าน ศาลาส่งเสริมการอ่าน ไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านแม่ต่ำน้อย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 21.00 น สอนส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานน้ำ  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (การศึกษาต่อเนื่อง )