ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยมะขามป้อม
2018-02-05 11:05:33 เข้าชม : 133 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวทัศนีย์ บุญทา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 081-0259278
บริการเสริม ส่งเสรมการการในชุมชน มุนที่อ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการรู้หนังสือ เวลา 09.00 - 16.00 น.และช่วงกลางคืน วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี สอนส่งเสริมการรู้หนังสือ เวลา 19.00 - 21.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผ้าปักชนเผ่า  (การศึกษาต่อเนื่อง )