ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปากุเส็ง
2018-02-05 11:04:46 เข้าชม : 62 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวภัทรนันท์ ปันแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0952907662
บริการเสริม มีศาลาส่งเสริมการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร-วันพฤหัสบดีพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ เวลา08.00-16.00 วันอังคาร-วันพฤหัสบดีจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือเวลา18.00-21.00
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรีนการสอนนักศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การส่งเสริมอาชีพและการศึกษาตาอัธยาศัย