ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านป่าม่วง-สันกลาง
2018-02-05 11:00:41 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางพิจิตรา ชื่นเมือง
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านป่าม่วง-สันกลาง หมู่ 18 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 084-3787397
บริการเสริม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย / การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00น.-2100 น. / จัดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนสายสามัญ วันอังคาร ระดับประถมศึกษา วันพุธ ระดับ ม.ต้น วันพฤหัสบดี ระดับ ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง / โครงการปักผ้าชนเผ่าลาหู่