ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านพนาเสรี
2018-02-05 10:56:49 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาววัฒนา เทพทองปัน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0833217457
บริการเสริม มี มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ มีอินเตอร์เน็ตให้บริการ มุมรักการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคารพบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ วันพุธเยี่ยมบ้านผู้เรียน วันพฤหัสบดีพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งผู้ไม่รู้หนังสือและสายสามัญ