ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านอะบอโด่
2018-02-05 10:36:45 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศิริ ถาวรวิจิตร
สถานที่ติดต่อ หมู่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 089-261-6436
บริการเสริม จัดบอร์ดให้ความรู้วันสำคัญต่างๆ ศาลารักการอ่าน มุมบันเทิง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์-วันศุกร์ จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย วันพฤหัสบดีเช้า พบกลุ่มระดับประถม ตอนบ่ายพบกลุ่มระดับม.ต้น วันศุกร์เช้าพบกลุ่มระดับม.ปลาย วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา18.00 ถึง20 .00น สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
ผลงานเด่น กิจกรรม

ประสานงานเครือข่ายบริจาคของต่างๆ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนสอนเด็กปฐมวัย