ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศรช.บ้านแม่ยางมิ้น
2018-02-05 10:36:28 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวจิระนันท์ อินตา
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 091-0716215
บริการเสริม มุมอ่านหนังสือ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
1.ผู้ไม่รู้หนังสือ วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. 2.สายสามัญ ระดับประถมศึกษา วันอังคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพุธ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการทอผ้ากะเหรี่ยง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในชุมชนมีศักยภาพในการทอผ้าเพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือน