ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านทรายคำ
2018-02-05 10:35:58 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอารีย์ เมืองดี
สถานที่ติดต่อ บ้านทรายคำ หมู่ที่ 18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 085-7155247
บริการเสริม บริการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านหนังสืออัธริยะ มุมบันเทิง กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังาคาร ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถม วันพุธ ม.ต้น พฤหัสบดี ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ