ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยต้นผึ้ง
2018-02-05 10:33:12 เข้าชม : 105 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวอรุณรัตน์ ไวสิทธิ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 061-3745585
บริการเสริม บริการศึกษาตามอัธยาศัย จัดบอร์ดให้ความรู้วันสำคัญต่างๆ ศาลารักการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร-พฤหัสบดี พบกลุ่มนักศึกษาสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคาร-วันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมสอนส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ เวลา 19.00 -21.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการปลูกไม้ผล (สว.พส)