ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหก
2018-02-05 10:24:58 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางเรณู ฝั้นยะ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 090-3188254
บริการเสริม มุมหนังสือใน ศศช. มุมบันเทิงในศศช. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันจันทร์และวันอังคาร ผู้ไม่รู้หนังสือ วันพุธพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น วันศุกร์พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการปลูกไม้ผล โครงการปลูกไผ่หวาน สนุับสนุนโดยโครงการหลวง สว.พส.กิจกรรมตามอัธยาศัยในชุมชน โครงการสร้างความตระหนักในสิทธิเด็กและปกป้องคุ้มครองเด็ก ร่วมกับองค์กรแพลน