ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปางไม้
2018-02-05 10:24:25 เข้าชม : 83 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายทรงกรด ไชยยา
สถานที่ติดต่อ บ้านปางไม้พัฒนา หมู่ 21 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 0637918883
บริการเสริม แปลงสาธิตเกษตรปลอดสารพิษ,โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม,มุมการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์เตรียมสื่อและกิจกรรมการสอนผู้ไม่รู้หนังสือและนักศึกษาสายสามัญ. อังคาร08.30 น.-16.30 น.สอนกลุ่มนักศึกษาระดับประถม,พุธ08.30 น.-16.30 น.สอนกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น,พฤหัสบดี 08.30 น.-16.30 น.สอนกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย,อังคาร-พฤหัส เวลา 19.00น.-21.00น.สอ
ผลงานเด่น กิจกรรม

-โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

-โครงการโรงคัดแยกขยะชุมชน

-โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง