ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

บ้านป่าซ้อแสนพงษ์
2018-02-05 10:19:43 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวิทวัส กนกนาฎกุล
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 087- 1743349
บริการเสริม ่จัดมุมรักการอ่าน จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ ปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคารพบกลุ่มระดับประถม วันพุธพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดีพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

ด้านอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงหมูบนบ่อปลา