ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอยู่สุข
2018-02-05 10:16:13 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเอกพงศ์ วงศ์ราช
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ บ้านอยู่สุข ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 084-8044289
บริการเสริม เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ยกเว้นวันจันทร์
ผลงานเด่น กิจกรรม

- กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง