ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน
2018-02-05 10:12:44 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางอำไพ สุริยะวงค์
สถานที่ติดต่อ 209 หมู่ 19 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0932134283
บริการเสริม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (มีศาลารักการอ่าน)
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ระดับประถมพบกลุ่มวันอังคาร ม.ต้น วันพุธ ม.ปลาย วันพฤหัสบดี ผู้ไม่รู้หนังสือ จันทร์ถึงศุกร์
ผลงานเด่น กิจกรรม

- มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ