ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยน้ำอุ่น
2018-02-05 10:10:38 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวแคทรียา ปักษาจันทร์
สถานที่ติดต่อ 141 หมู่ที่ 21 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0980048508
บริการเสริม มีศาลาส่งเสริมการอ่าน มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการในการจัดทำเอกสารต่าง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 19-21.00 น.วันอังคาร พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับประถม วันพุธพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับม.ต้น วันพฤหัสบดีพบกลุ่มระดับม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การส่งเสริมอาชีพ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย