ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านเล็กในป่าใหญ่
2018-02-05 10:09:30 เข้าชม : 36 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายยงยุทธ กันธิยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 9 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0861154145
บริการเสริม การประมง การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย วันจันทร์ วันอังคาร ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจันทร์-ศุกร์
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำงานร่วมภาคีเครือข่าย