ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านพะน้อย
2018-02-05 09:49:03 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางผลิดา หล้าอินถา
สถานที่ติดต่อ บ้นพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 087-9736945
บริการเสริม กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/พบกลุ่มสายสามัญ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00น.- 12.00น./พบกลุ่มสายสามัญ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา09.00-15.30น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือและส่งเสริมผ้าปักชนเผ่า