ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านห้วยหญ้าไซ
2018-02-05 09:40:44 เข้าชม : 92 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางดาราพร ติยะธะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0800338366
บริการเสริม มีบริการคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานแต่ไม่มีอินเทอร์เนต มีการส่งเสริมการอ่านในศูุนย์การเรียน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 21.00 น สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดการเรียนรการสอนวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 17.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

- งานการศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมส่งเสริมการ่อานให้นักศึกษา

- งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ