ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านอายิโก๊ะ
2018-02-05 09:19:16 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านอายิโก๊ะ หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0856247185
บริการเสริม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มเป้าหมาย , ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ประถมพบกลุ่มทุกวันอังคาร, ม.ต้น พบกลุ่มทุกวันพุธ , ม.ปลายพบกลุ่มทุกวันพฤหัสบดี
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และงานอัธยาศัยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน