ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาข่าป่ากล้วย
2018-02-05 09:04:48 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายเกรียงศักดิ์ กิติลือ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0970497535
บริการเสริม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกชา กาแฟ และแหล่งท่องเที่ยว
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันจันทร์ อังคาร พบกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทั้ง 3 ระดับ วันพุธ พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม