ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านโลจังชน
2018-02-05 06:08:37 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายคนองเมฆ ใจสุข
สถานที่ติดต่อ หมู่1 ต.สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 092-2684723
บริการเสริม ส่งเสริมการอ่าน,การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มสายสามัญวันอังคาร (ประถม), วันพุธ(ม.ต้น),วันพฤหัสบดี(ม.ปลาย) ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม