ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านจะจ๋อ
2018-02-05 05:59:39 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายดาวรุ่ง เครือไชยา
สถานที่ติดต่อ บ้านจะจ๋อ หมู่ 6 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0846171117
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้เครื่องกรองน้ำ แหล่งเรียนรู้เครื่องตะบันน้ำ งานเครือข่าย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ผู้ไม่รู้หนังสือ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี 18.00-21.00น. งานศศช./เอกสาร/โครงการ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี 08.30-16.30 ม.ต้น+ม.ปลาย วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00
ผลงานเด่น กิจกรรม

1.โครงการเครื่องกรองน้ำ ศศช.บ้านจะจ๋อ 2.โครงการเครื่องตะบันน้ำ ศศช.บ้านจะจ๋อ