ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านอาข่าแม่ตาช้าง
2018-02-04 22:01:10 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวจุฑามาศ ธรรมวงศ์
สถานที่ติดต่อ บ้านอาข่าแม่ตาช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 063-7825254
บริการเสริม มุมอ่านหนังสือ /มุมบันเทิง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
1.เด็กก่อนวัยเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น. 2. ผู้ไม่รู้หนังสือ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. 3.พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอังคาร เวลา 09.00 - 16.00 น. ระดับมัธยมศึกษ
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดโครงการการปลูกไม้ผลเพื่อการบริโภคในชุมชน เป็นโครงการต่อเนื่องมา 2 ปี เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน