ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านพิทักษ์คีรี
2018-02-04 21:40:31 เข้าชม : 95 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวปนัดดา ค้ากำยาน
สถานที่ติดต่อ หมู่2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทรศํพท์ 0884331504
บริการเสริม เศรษฐกิจพิเพียง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ทุกวันอังคารเวลา09.00 น.-16.00 น กลุ่มผู้ไม้รู้หนังสือทุกวันจนทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.00 น.-20.00 น
ผลงานเด่น กิจกรรม